Водороден Генератор/Ускорител за Автомобил

Какво е Електролиза?

Електролиза е процеса при който, водата се разпада на водород и кислород под въздействието на електричество в уред наречен Водороден Изпарител/Генератор/Ускорител. Получава се газ HHO, който е наречен от науката Браунов Газ (Yull Brown или Илия Вълков), и може да бъде срещнат под много наименования, като Хидрокси Газ, Клайн Газ и редица други.

Брауновия Газ е свръх взривоопасен. Много повече от петролните изпарения, защото гори много пъти по-бързо. Най-малката искра ще го възпламени, а една чаена чаша такъв газ взривен, може да доведе до загуба на слуха, поради което е много важно да се спазват мерките за сигурност, при работата с него.

Мерките за сигурност ще се сведат до две основни:

 1. Да държим количеството произведен газ в ниски граници, до абсолютен минимум и да не позволяваме на газта да излиза от работния механизъм.
 2. Да не допуснем никакви искри при работа с газта.

Възниква въпроса, ако тези неща са толкова опасни, тогава защо да ги използваме? Отговора е, че те са много полезни. Производството от един единствен Водороден Генератор, смесено с въздуха, който влиза във въздуховода на даден автомобил, ще повиши коефициента полезно действие на използваното петролно гориво с 10-50% и повече в определени случай, като най-ниската граница полезно действие на Водородния генератор е 0(когато не се използва, както във всички автомобили), а най-високият е 100% вода, и 0% петрол. Други полезнодейстивия на Водородните Генератори са намаляване на вредните емисии с 30% до 90%, премахване на нагара по цилиндрите, буталата и клапаните на двигателя, по-дълъг живот на двигателя и по-рядка смяна на маслото. Високите постижения от рода на “Автомобил задвижван с Вода” няма да догоним толкова бързо, но не са невъзможни. Практиката показва, че има редица учени и гаражни майстори по земното кълбо, които са успели да конвертират Двигатели с вътрешно горене до 100% на H2O, а причините тези двигатели да не са стигнали до нас “Хората”, са множество които се свеждат до една – Принципите на свободния пазар.

Един прост Водороден Генератор може да изглежда така:

Аранжимента на устройството може да бъде разнородно, но мерките за сигурност винаги трябва да бъдат спазвани:

 1. Устройството не е свързано директно към акумулатора. Вместо това, тока идва от реле, което е задействано от контакта. За по-добра сигурност, релето може да бъде свързано с бензиновата(дизелова) помпа, които спират да действат, дори и ако автомобила е на контакт.
 2. След релето, захранването минава през бушон, които ще предотврати работата на генератора, ако консумацията му е прекалено голяма, което може да се получи, при прегряване на генератора.
 3. Генератора и Охладителя имат Кихалки за изпускане на налягане при оределен взрив.
 4. Жиците, които са свързани вътре в Генератора са изолирани и свързани под повърхността на електролита, за да се предотврати искра при евентуално късо съединение.
 5. Обема над електролита е възможно по малък, за да се намали силата на евентуална експлозия. Обема може да бъде намален с материали от рода на гъба(за миене на чинии напр.), които пропускат газта навън, заемат определен обем и не позволяват на течността в генератора да излиза навън.
 6. Газта минава през Охладител, преди да влезе в двигателя. Охладителя е просто един висок и тесен контейнер, през който газта е пусната от дъното му, и докато изплува от нея се отделят ненужните водни пари. Освен тази функция, охладителя е основно средство за безопасност, понеже при евентуална експлозия в двигателя, експлозията ще продължи до охладителя, но няма да може да нарани Генератора.

Видове Генератори

 1. 12V Единична Клетка
 2. 12V Серийна клетка
 3. Високоволтова Серийна Клетка
12V Единична Клетка

Най-простият водороден изпарител за направа е такъв с Единична Клетка в него. Може да се използва с най-разнородни по форма Контейнери (съдържатели) за да се напасне на определените условия под капака на дадена кола. Много хора използват цилиндрични контейнери, както е показано тук.

Количеството произведен газ зависи от редица фактори:

 1. Използваният електролит. Ако дестилирана вода се използва например, то почти никакво напрежение няма да може да проникне през нея. В практиката се добавят други химикали към за да се подобри производството. Ако сол се прибави към електролита, то количеството произведен газ нараства в пъти. Въпреки това, солта не е добра съставка в електролита, защото се образуват корозионни утайки и се отделя хлор наред с Брауновия Газ. Същото се отнася и за акумулаторна течност – Генератора работи, но предизвиква други проблеми след време. Две добавки изпъкват като най-добрия избор за електролит, а те са: Калиева Основа (KOH) и Натриева Основа (NaOH). Калиевата основа работи като катализатор в процеса на електролиза, но в същото време не се изхабява.
 2. Разстоянията между ламелите(електродите). Колкото по-близо са ламелите, толкова повече газ ще произведем. Това правило има практическа граница: – докато мехурчетата от газ се образуват между ламелите те трябва да имат възможност и да се отделят от тях и да изплуват нагоре. Оптималното разстояние между ламелите се е оказало да е между 3мм и 5мм. Ламелите са направени от висококачествена стомана клас 316???
 3. Площта, която заемат ламелите и начина по който те са обработени. Колкото по-голяма е площта на ламелите, толкова повече газ ще произведем. Изчислено е, че за един ампер отговарят между 13 и 25 кв.см. площ ламели. Обработката на повърхността на ламелите има голямо значение за количеството произведен газ. Голямо подобрение се постига, като и двете страни на една ламела са обработени с шкурка с водоравни и отвесни движения. След това всички ламели се събират в устройството и са потопени в елекролит за най-малко три дни. Това ще породи бяло покритие на ламелите, което ще увеличи производителността. Ламелите след това се изплакват с дестилирана вода и се потапят в нов електролит.
 4. Напрежението което минава през клетката. Това е ключов момент за производителността, и един от най-трудните за контрол акуратно и икономично. Колкото по-голямо напрежението, толкова повече газ ще произведем. Това правило, също има граница, понеже напрежението което е по-голямо от 1,24V е изгубено в производство на топлина в генератора.

Докато напрежението в клетката е фиксирано, силата на тока който използваме зависи от състава на електролита. Можем да достигнем минимален разход на енергия, като бавно увеличаваме състава на KOH в електролита, като започнем от 5%(по тегло) и стигнем то 28%. След горната граница, нямаме полза от добавяне на KOH.
*** ВАЖНО – НИКОГА НЕ ПРИБАВЯМЕ ВОДА КЪМ NaOH или KOH, а обратното –
ВИНАГИ КЪМ ВОДАТА ПРИБАВЯМЕ ОСТАНАЛИТЕ СЪСТАВКИ***
Основен враг за каталитичните ефекти на KOH и NaOH е CO2. За това, при съхранението на химикалите от основно значение е да се предпази от достъп до въздух и пластмаси, които са потенциални носители на CO2.
Най-добрия материал за направа на ламелите(електродите) е висококачествена неръждаема стомана. Трябва да приложим 2V електричество на всяка клетка(всяка двойка ламели), така че ако имаме 12V захранване, то 6 клетки са оптимален избор. Динамото на даден автомобил произвежда 13,8V напрежение, което значи, че Генератор със 7 Клетки ще е оптимален вариант.
 1. Броя мехурчета, които залепват за ламелите. Този проблем е приет като немаловажен. Много методи са използвани за да се премахне проблема. Някои хора използват магнити, други превъртат електролита в съда с помощта на помпи, трети използват специални вибратори, които да спомогнат отделянето на мехурчетата от ламелите. Най-популярния начин за това е разработеният метод от Арчи Блю (Archie Blue), според които се използва вакуума на двигателя, който всмуква въздух в цилиндрите, за да всмуква въздух и в дъното на генератора. Този въздух по пътя си нагоре през генератора, спомага отделянето на мехурчетата от ламелите, и подобрява цялостното производство на генератора.

Тук, брой хоризонтални циркулярни дискове са монтирани на вертикална тръба. Те са изолирани от тръбата и са свързани през една в (–) и (+). Въпреки, че са показани с големи дистанции помежду им, на практика разстоянието между електродите в този случай е между 5мм и 9мм. Електродите са поставени, така че дупките не са в една линия, така че въздуха и газта, които ще минават през тях, ще трябва да правят зиг-заг движения, като това ще спомогне отделянето на останалите мехурчета от електродите, и съответно по-висока производителност. Диаграмата също показва разстояние между елетродите и стените на контейнера, което на практика е без никакъв луфт, така че целия въздух който влиза в контейнера от долу, се нагнита през малките дупки на циркусите, което поражда по-голяма турболенция в клетката.

12V Серийна Клетка

Ако има пространство в двигателния отсег, то всеки генератор с повече от една клетка е по-ефикасен от Едно–Клетъчният Генератор, като горната граница на броя клетки е 7(ако не се използва трансформатор за увеличение на напрежението). Всяка клетка предава произведеният газ в дъното на следващата, а последната клетка предава газта на охладителите и т.н.

При горния изглед(От Горе) се вижда електрическото свързване, а при долния изглед (Страничен), се вижда свързването на газопроводите към всяка клетка. Клетките са изобразени една до друга последователно, но на практика могат да бъдат подредени на отделни места в двигателния отсег.

Дизайна на Арчи Блю, е много спретнат и позволява голяма площ на електродите, ако е търсена. Ако дисковете са 75мм в диаметър, то централната дупка за тръбата е 18мм и има 18 дупки с 3мм диаметър, тогава полезната площ на електрода ще бъде около 41,3 кв.см. Ние бихме искали да имаме по около 15 до 25 кв.см. за ампер, тогава нашите дискове ще могат да носят между 1 и 2 ампера товар. С товар 10Ампера, производството на газ ще изглежда така:

Нивото на електролит в контейнер от този тип е относителен. Ако ширината на отделните дискове е 2мм, а разстоянието между дисковете е 5мм, то цялата височина на клетката ще е 44мм, а височината на контейнера може да бъде около 200мм. Това дава пространство за много електролит, така че нивото му е по-маловажно в този случай. Площта на електродите в тази единична клетка е около 248кв.см. За максимална производителност, в тази клетка ни трябва напрежение от 1,24V. Ако клетката е свързана директно към динамото, то 13,8V ще е напрежението на работа в клетката, и 12,5V (13,8V-1,24V) ще се губят в топлина, а само 1,24V ще ни произвеждат търсеният газ. По друг начин казано, по-малко от 10% от входната енергия е полезна в случая. Ако електролита е в такава консистенция, че силата на тока е 10Амп в клетката, тогава 1,24×10=12,4W са за производство на газ, а 10×12,5=125W са за топлинен разход. Ако две такива клетки са свързани към динамото, тогава 24,8W са полезни, а 113W са загуба. При три клетки 37W полезни и т.н. Със 6 клетки, производството на газ ще е 6 пъти по-голямо, а загубите съответно по-малки. Този дизайн е много полезен и с много предимства, но за да се получи оптимално производство от 13,8V ние се нуждаем от 11клетки, което го прави не-практичен. Теоретично, ако имаме достатъчен брой клетки, направени с достатъчно ефикасни термодинамични и химични характеристики, то двигателя може да се движи само на произведеният от тези клетки Браунов газ.

Високоволтова Серийна Клетка.

Водородните генератори по-горе са използвани за подобряването на ефикасността на даден двигател работещ с фосилни горива. В оптималния случай, фосилните горива са изцяло заместени с вода. Това не е лесна задача, не е и невъзможна задача. Няколко човека са го постигнали. Генератора описан по-долу е способен да захрани двигател с вътрешно горене изцяло с HHO газ. Въпреки изгодата от използване на вода като гориво, тя има частични негативни ефекти върху двигателя, като ръжда в ауспуха и сегментите по двигателя.

Не всеки двигател може да бъде конвертиран. Новите компютърно управляеми двигатели са много по-трудни за конвертиране спрямо старите. Решаващият фактор е времето, в което искрата се генерира от свещта в цилиндъра и невъзможността от промяна на това в новите компютърно управляеми двигатели. Причината за това е, че водородно кислородната смес гори много по-бързо от фосилно-горивните изпарения. Поради това предварението на искрата трябва да бъде настроено до горна мъртва точка или малко след горна мъртва точка. В идеалният вариант, предварението на двигателя ще може да се настройва мануално, а в двигателният отсег ще има достатъчно пространство за всичките части на генератора. Тези фактори намаляват избора на автомобил за конвертирането му в алтернативно водородно гориво значително. Също положително за пълноценно захранване с водороден генератор са малолитражните двигатели (до 1,8л-2,0л).

За да увеличим производството на газ, трябва да увеличим напрежението и броя клетки.

Ще разгледаме генератор с 100 клетки(101 ламели) при който, напрежението ще е около 150V (100×1,5). За да се постигне това напрежение можем да използваме инвертор (трансформатор), който ще промени напрежението от 13,8 на 150 или близо до 150 волта.

Естествено, няма да е много практично да се използват горе-показаните цилиндрични генератори и за това друг дизайн е нужен.

Тук, всяка положителна ламела на генератора е свързана със следващата отрицателна ламела, за да се получи серия от шест взаимно-свързани клетки образуващи едно цяло. Напрежението и силата на тока са еднакви във всяка отделна клетка. За да намалим пространството, което устройството ще заема, е възможно да се подредят клетките по следния начин:

В тази подредба електролита във всяка клетка е изолиран, което спомага намаляване на консумацията на ток. Между всяка отделна клетка има пространство пълно с въздух, който може да служи за циркулация на въздух за топлообмен, или просто може да бъде избегнат, за намаляване на размера на генератора. От електрическа гледна точка, двете ламели с различен заряд, свързани с жица, са една и съща ламела. Тези въздушни луфтове, могат да бъда избегнати, като се спестява място и материал. Може би е трудно за представа, но илюстрацията ще помогне на въображението:

Единствените въздушни пространства остават в края на клетките. Клетките в средата се допират една друга. Положителните ламели са означени в червено, а отрицателните в синъо. Всъщност има само една пластина(ламела), която от едната страна върши работа като (–), а от другата като (+). Много е важно електролита в една клетка да е изолиран другите. За това височината на клетките е по-голяма от тази на нивото на електролита, както е показано тук:

Един Водороден генератор със сто клетки, направен по този начин ще има 101 ламели. Въпреки тези големи цифри, размера на устройството е в ширина под 50см x 25см, а във височина около 20-30см.

Размера на ламелите може да се определи от даденото пространство в двигателният отсег и нуждата от газ от даденият автомобил. Ако имаме възможност, то оптималният размер за ламелите ще е с размери 12см x 12см = 144кв.см. Ако имаме предвид по-горе казаното, че един ампер ток се употребяват от 15-25кв.см. висококачествена стомана, то една клетка с площ от 2 x 144кв.см.=288кв.см. ще носи 288 : 20 =14,4 ампера ток. Нивото на електролита трябва да е на половината от височината на пластините(ламелите, електродите), защото при високоволтовите пулсови токове, се произвеждат огромни количества газ и трябва да се остави място за газта да се отдели от електролита, и електролита да не се разлее навсякъде. По никакви причини, Водородният генератор не трябва да бъде инсталиран в пасажерската част от купето, поради голямата опасност от взрив, който ще допринесе в най-лошия случай до загуба на слух в пасажерите. За постояннотоково захранване на това устройство, инвертора трябва да бъде монтиран в зона на охлаждане(най-добре зад или около радиатора). Използвайки (diode bridge) постоянния ток от динамото или акумулатора се превръща с помощта на инвертора в променлив пулсиращ ток. Електрическите аранжименти са показани тук:

Клапана за задействане под налягане е много важен, понеже, ако двигателя не се нуждае от произведеният газ, налягането в контейнера ще се увеличи, а когато налягането премине даден пик, тогава, този механизъм ще спре захранването на генератора и със това производството на повече газ.

Пулсиращият генератор на Боб Бойс

Следващата секция ще поясни високоефикасният пулсиращ Водороден Генератор на Боб Бойс. Преди да се запознаем в детайл, ще подхвърля че неговата ефикасност възлиза на повече от 600% дори в частни случай 1000%(по фарадей), и за да се постигне това всчка стъпка трябва да бъде направена в детайл с много усърдност. Този тип генератор се ползва от тороидален трансформатор. Поради никакви причини този трансформатор не трябва да бъде свързван с други устройства освен водородният генератор, защото той действа като буфер. Когато работи с описаните електронни компоненти, този трансформатор черпи допълнителна енергия от обкръжаващата го среда.

Съставни части
 1. Електрическа връзка с тази на автомобила
 2. Инвертор, който преобразува напрежението на 160V
 3. Специално направената интегрална схема от Боб, която генерира сложни електрически вълни
 4. Тороидален трансформатор, който е свързан с Интегралната схема
 5. Обработени 101 ламели
 6. Двойна защитна система, която свързва генератора с двигателя с вътрешно горене

Направа на контейнера

Контейнера е направен от плексиглас или друг материал който позволява лесна обработка и е изолатор, и е съставен от дъно, четири страни и капак. В две от страните(надлъжните) и дъното трябва да са изрязани леглата за ламелите. Самите легла, трябва да са достатъчно плътни, когато ламелите лежат в тях за да ги фискират, но и трябва да имат минимални луфтове, които да позволяват нивото на електролит да се изравни само, ако в някой от клетките то се е повишило/понижило.

Дъното и две от страните имат изрязани легла с дълбочина около 3-5мм. След като ламелите ще трябва да се плъзнат и да хлътнат в дъното, то стените ще имат изрязани легла от върха до дъното им.

Трудност представлява изрязването на леглата в дъното, понеже не стигат от край до край. Друг вариант е да се залепи една обработена плоскост към дъното, която да е изрязана от край до край.

***Ако сте заинтересовани от идеата(сигурно сте след като сте стигнали до тук) ви препоръчвам да се поровите в нета и ЮТуъб със следните Ключови думи:

HHO Generator
Brown Gas Generator
HHO Booster
Hydroxy Gas
WaterCar

С големи благодарнисти за блога на NRG :

http://nrg.blog.bg/viewpost.php?id=165465

И още по темата :

http://forum.beinsa.info/index.php?board=15.0

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: